XIV Gminny Konkursu Plastyczny "Malowanie jest łatwe" 2019

XIV Gminny Konkursu Plastyczny "Malowanie jest łatwe" 2019

Dnia 23.10.2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich odbył się XIV Gminny Konkursu Plastyczny „Malowanie jest łatwe”. Tematem tegorocznej edycji była małopolska złota jesień. W konkursie wzięło udział 41 uczestników z 8 szkół.
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie  pracy plastycznej przedstawiającej oznaki jesieni  widoczne w krajobrazie Małopolski. Rezultaty okazały się zaskakujące. Prace przedstawiały wysoki poziom artystyczny, były barwne i oryginalne.
Jury składające się z plastyków (Renety Kawy, Agnieszki Dobrzańskiej i Moniki Oszczypały) oceniało prace w trzech kategoriach wiekowych według kryteriów:
• oryginalność i inwencja twórcza w realizacji tematu,
• sprawność posługiwania się techniką malarską, 
• kolorystyka, relacja barw,
• walory artystyczne i estetyka pracy.
Po wnikliwej analizie prac jury wyłoniło laureatów:
W kategorii klas I-III:
I miejsce:  Oliwier Niemiec – Biadoliny Szlacheckie                 
II miejsce: Oliwia Baca – Łoniowa
III miejsce: Milena Wesołowska – Maszkienice oraz Lena Pudełek – Maszkienice
Wyróżnienie: Karolina Kędzior – Wola Dębińska 
W  kategorii klas  IV-VI:
I miejsce: Weronika Błańska – Maszkienice
II miejsce: Martyna Wróbel – Porąbka Uszewska
III miejsce: Hanna Witek – Łoniowa oraz Oliwia Dudek – Niedźwiedza
Wyróżnienie:  Nikola Sołtys – Porąbka Uszewska
W  kategorii klas  VII-VIII:
I miejsce:  Weronika Bodura – Sufczyn
II miejsce: Oliwia Zimirska – Biadoliny Szlacheckie oraz Aleksandra Serafin – Wola Dębińska 
III miejsce: Sebastian Ostręga – Łysa Góra
Wyróżnienie:  Kornelia Rzepa – Biadoliny Szlacheckie                 
Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Dębińskie Centrum Kultury. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pocieszenia ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Brzesku.

GALERIA