X Gminny Konkurs Plastyczny "Malowanie jest łatwe"

X Gminny Konkurs Plastyczny "Malowanie jest łatwe"

W dniu  22 maja 2015 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Biadolinach Szlacheckich odbył się X Gminny Konkurs Plastyczny „Malowanie jest łatwe”. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem Kolory tolerancji.
Przedmiotem konkursu było stworzenie plakatu zachęcającego do akceptacji drugiego człowieka. Głównymi celami konkursu było budowanie postaw tolerancji, zachęcenie do zainteresowania się losem innych ludzi (mniejszości narodowych, ras, ludzi różnych wyznań, niepełnosprawnych, chorych), wzbudzenie w dzieciach pozytywnych refleksji na temat odmienności oraz  zachęcenie ich do twórczego działania.
W konkursie wzięło udział 27 uczniów reprezentujących szkoły z Woli Dębińskiej, Sufczyna, Dębna, Maszkienic, Porąbki Uszewskiej i Biadolin Szlacheckich.

Wszystkie prace wzbudziły zachwyt, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie. Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, więc jury zdecydowało nagrodzić prace odznaczające się oryginalnością. Podczas oceny uwagę zwracano na poziom aktywności twórczej oraz formę pracy.

Wśród laureatów znaleźli się:

W kategorii klas I-III
I miejsce Milena Styrna- Porąbka Uszewska
II miejsce Emilia Kurek- Wola Dębińska
III miejsce  Kornelia Rzepa- Biadoliny Szlacheckie
Wyróżnienie Marcelina Pabian i Ewelina Pałucka

W kategorii klas IV-VI
I miejsce Dominika Zych- Maszkienice oraz Maria Zachara- Dębno
II miejsce Sara Piszczek- Dębno oraz Wiktoria Powroźnik- Dębno
III miejsce  Radosław Curyło- Maszkienice
Wyróżnienie Emilia Wołek - Biadoliny Szlacheckie oraz Dariusz Bieleński- Biadoliny Szlacheckie

Wiedząc, jak ważne jest dla dzieci docenienie ich trudu wszyscy uczestnicy konkursu uhonorowani zostali dyplomami i nagrodami pocieszenia ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Brzesku, a  laureaci  otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Dębińskie Centrum Kultury.

 

GALERIA