"Wieś Polska - kultura, tradycje, dziedzictwo i wyzwania" w DCK

"Wieś Polska - kultura, tradycje, dziedzictwo i wyzwania" w DCK

Konferencja, przegląd artystyczny, wystawa oraz prezentacja Kół Gospodyń Wiejskich z konkursem jesiennych potraw – złożyły się na finał projektu „Wieś Polska – kultura, tradycje, dziedzictwo i wyzwania”.
To wszystko pod honorowym patronatem pani Anny Pieczarki – z zarządu Województwa Małopolskiego oraz Wójta Gminy Dębno Wiesława Kozłowskiego. Wydarzenie, które w niedzielę 15 września, odbyło się w Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi, realizowane przy współudziale Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Brzesku było połączone z jubileuszem 25 – lecia tej instytucji.
Na uroczystość przybyło wiele osób, wśród których obecni byli Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR Agnieszka Zając, kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Brzesku Paweł Kwaśniak, a także Radni Powiatu Brzeskiego: Marta Kulig i Jacek Frankowski oraz Radni Gminy Dębno: Elżbieta Rzepa, Andrzej Baca, Karol Piwowarski, Michał Gruszkowski i Wojciech Hebda.
Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w Kaplicy o godz. 9:30. Następnie odbyło się uroczyste rozpoczęcie konferencji, wystąpienia zaproszonych gości oraz otwarcie wystawy „Powidoki wsi Polskiej”.
W trakcie obchodów odbył się wykład: Dr Wojciecha Paduchowskiego z IPN w Krakowie o życiu i dorobku naukowym prof. Franciszka Bujaka, Dr Jana Hebdy „Profesora Franciszka Bujaka związki z Maszkienicami” oraz Tomasza Żaka „Religijność Ludowa”.
Uroczystość uświetniły występy Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych „Mali Maszkieniczanie” i „Mała Kamionka”, którzy otrzymali wsparcie finansowe z realizowanego projektu „Wieś Polska- kultura, tradycje, dziedzictwo i wyzwania” z Urzędu Marszałkowskiego i Gminy Dębno na zakup butów ludowych wykorzystywanych podczas przeglądów, konkursów i innych wydarzeń kulturalnych w naszym regionie. Projekt ten jest realizowany przez „Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Dębno” w partnerstwie z Dębińskim Centrum Kultury i jest finansowany ze środków Województwa Małopolskiego i Gminy Dębno. Dofinansowanie pokryje także koszty przygotowania profesjonalnych elektronicznych portfolio i sesji zdjęciowych, które będą promować lokalne zespoły oraz koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy.
W trakcie wydarzenia Koła Gospodyń Wiejskich z Jaworska, Łysej Góry, Dębna i Łoniowej zaprezentowały wspaniałe jesienne potrawy, którymi częstowały przybyłych gości. Odbył się także konkurs na najlepsze smaki jesieni. Jury doceniło wszystkie Koła Gospodyń, przyznając cztery równorzędne narody, ufundowane przez Wójta Gminy Dębno Wiesława Kozłowskiego oraz Dębińskie Centrum Kultury.
Zwieńczeniem przeglądu był występ Zespołu Regionalnego „Porąbcoki”, który zaprezentował obrzęd Matki Boskiej Siewnej oraz tańce regionu krakowskiego przy muzycznej oprawie kapeli ludowej Dębińskiego Centrum Kultury.

Jak mówi dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury Łukasz Przybyło – „To pierwsze tego typu interdyscyplinarne wydarzenie, łączące różne przestrzenie związane z dziedzictwem Wsi Polskiej – organizowane w Gminie, na które złożyła się konferencja, wystawa, przegląd artystyczny, i degustacja potraw. Wierzymy, że na stałe już wpisze się w kalendarz imprez Gminy Dębno”

GALERIA