VI Gminny Konkurs "Najpiękniejsza pisanka wielkanocna"

VI Gminny Konkurs "Najpiękniejsza pisanka wielkanocna"

W dniu 18 marca 2015 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Jaworsku dokonano oceny prac zgłoszonych do konkursu.

Oceny dokonała Komisja Artystyczna w składzie:
1. Krystyna Gurgul 
2. Krystyna Wróbel
3. Teresa Gołąb
Na konkurs wpłynęły prace wykonane przez 83 uczestników z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Dębno. Laureaci wyłonieni przez jury wezmą udział w gali finałowej, która odbędzie się:
20 marca 2015 r. o godzinie 9.00 w budynku PSP w Jaworsku.
W konkursie wzięli udział:
1.    Patrycja Danilewicz ZSP w Łysej Górze
2.    Julita Drużkowska ZSP w Łysej Górze
3.    Gabriel Roman ZSP w Łysej Górze
4.    Dominik Danilewicz ZSP w Łysej Górze
5.    Natalia Bączek ZSP w Łysej Górze
6.    Szymon Mleczko ZSP w Łysej Górze
7.    Katarzyna Mirek ZSP w Łysej Górze
8.    Weronika Najberek ZSP w Łysej Górze
9.    Weronika Baca ZSP w Łysej Górze
10.    Aleksandra Osmęda ZSTiO w Łysej Górze
11.    Monika Batko ZSTiO w Łysej Górze
12.    Agnieszka Kot ZSTiO w Łysej Górze
13.    Paulina Mytnik ZSTiO w Łysej Górze
14.    Maja Bojdo PSP w Jaworku
15.    Natalia Tarnowska PSP w Jaworku
16.    Zuzanna Osak PSP w Jaworku
17.    Julia Bojdo PSP w Jaworku
18.    Emilia Mleczko PSP w Jaworku
19.    Filip Marek PSP w Jaworku
20.    Weronika Kabat PSP w Jaworku
21.    Natalia Bojdo PSP w Jaworku
22.    Zuzanna Baca PSP w Jaworku
23.    Oskar Koczwara PP w Łoniowej
24.    Daniel Pabijan PP w Łoniowej
25.    Wiktor Kruczyński PP w Łoniowej
26.    Wiktoria Kapusta PSP w Łoniowej
27.    Natalia Mierzwa PSP w Łoniowej
28.    Mateusz Marecik PSP w Łoniowej
29.    Kacper Pabijan PSP w Łoniowej
30.    Karol Drużkowski PSP w Łoniowej
31.    Kamil Kędzior PSP w Łoniowej
32.    Weronika Błańska ZSP w Maszkienicach
33.    Justyna Rudek ZSP w Maszkienicach
34.    Katarzyna Miśkowicz ZSP w Maszkienicach
35.    Łukasz Rega ZS w Sufczynie
36.    Anna Rega ZS w Sufczynie
37.    Kacper Jeleń ZS w Sufczynie
38.    Milena Styrna ZS w Porąbce Uszewskiej
39.    Marcelina Pabian ZS w Porąbce Uszewskiej
40.    Magdalena Pabian PP w Porąbce Uszewskiej
41.    Aleksander Boczarski PP w Porąbce Uszewskiej
42.    Marika Wróbel PP w Porąbce Uszewskiej
43.    Sabina Lubowiecka ZS w Porąbce Uszewskiej
44.    Julia Zielińska ZS w Porąbce Uszewskiej
45.    Martyna Kierepka ZS w Porąbce Uszewskiej
46.    Milena Kierepka ZS w Porąbce Uszewskiej
47.    Natalia Pabijan ZS w Porąbce Uszewskiej
48.    Natalia Dudek ZS w Porąbce Uszewskiej
49.    Emilia Wołek PSP w Biadolinach Szlacheckich
50.    Julia Pluszewska PSP w Biadolinach Szlacheckich
51.    Natalia Bednarek PSP w Biadolinach Szlacheckich
52.    Wiktor Łęczycki PSP w Biadolinach Szlacheckich
53.    Maria Jakubas PSP w Biadolinach Szlacheckich
54.    Agata Stec PSP w Biadolinach Szlacheckich
55.    Zuzanna Łabuda PSP w Biadolinach Szlacheckich
56.    Kamil Mikoda PSP w Niedźwiedzy
57.    Magdalena Jadach PSP w Niedźwiedzy
58.    Jakub Baran PSP w Niedźwiedzy
59.    Amelia Jadach PSP w Niedźwiedzy
60.    Zofia Dudek PSP w Niedźwiedzy
61.    Julia Trojan PSP w Niedźwiedzy
62.    Zuzanna Dubiel PSP w Niedźwiedzy
63.    Aleksandra Michór PSP w Niedźwiedzy
64.    Emilia Lis PSP w Niedźwiedzy
65.    Patryk Dudek PWD w Niedźwiedzy
66.    Oliwia Dudek PWD w Niedźwiedzy
67.    Marcel Michór PWD w Niedźwiedzy
68.    Jakub Borowiec PP w Woli Dębińskiej
69.    Julia Wołek ZS w Woli Dębińskiej
70.    Julia Gajda ZS w Woli Dębińskiej
71.    Oliwia Szkarłat ZS w Woli Dębińskiej
72.    Emilia Wróbel ZS w Woli Dębińskiej
73.    Kamila Roczniak ZS w Woli Dębińskiej
74.    Wiktoria Powroźnik ZSP w Dębnie
75.    Amelia Nieć ZSP w Dębnie
76.    Oliwia Pierz ZSP w Dębnie
77.    Mateusz Widło ZSP w Dębnie
78.    Justyna Wołek ZSP w Dębnie
79.    Maria Zachara ZSP w Dębnie
80.    Klaudia Rysak ZSP w Dębnie
81.    Amelia Ledzińska ZSP w Dębnie
82.    Norbert Płaneta ZSP w Dębnie
83.    Martyna Jedlecka ZSP w Dębnie
        
Komisja po wnikliwej analizie regulaminu i obejrzeniu wszystkich prac podjęła decyzję o przyznaniu następujących  nagród:

W KATEGORII WIEKOWEJ –Przedszkola i klasy „0”

I m. Drużkowska Julita ZSP Łysa Góra
II m. Kruczyński Wiktor PP Łoniowa 
III m. Łabuda Zuzanna PSP w Biadolinach Szlacheckich
Wyr. Borowiec Jakub PP w Woli Dębińskiej

W KATEGORII WIEKOWEJ –SP klasy I-III

I m.  Łęczycki Wiktor  PSP w Biadolinach Szlacheckich
II m. Płaneta Norbert ZSP w Dębnie
III m. Rega Łukasz ZS w Sufczynie
Wyr. Styrna Milena ZS w Porąbce Uszewskiej

W KATEGORII WIEKOWEJ – SP klasy IV-VI

I m. Powroźnik Wiktoria ZSP w Dębnie
II m. Rudek Justyna ZSP w Maszkienicach
III m. Marek Filip PSP w Jaworsku
Wyr. Michór Aleksandra PSP w Niedźwiedzy
Wyr. Zachara Maria ZSP w Dębnie
Wyr. Kamila Roczniak ZS w Woli Dębińskiej

W KATEGORII WIEKOWEJ –Gimnazja

 I m. Jeleń Kacper ZS w Sufczynie
II m. Dudek Natalia ZS w Porąbce Uszewskiej
III m. Rega Anna ZS w Sufczynie