Święto Łopołki

Święto Łopołki

"W dobie telewizji i komputerów promowana jest „kultura” masowa. Kultura ludowa praktycznie nie jest ukazywana w mediach, dlatego chcieliśmy pokazać mieszkańcom Gminy, iż twórczość ludowa oraz tradycja nadal są obecne w naszych miejscowościach. Pokazaliśmy wielu pasjonatów, twórców kultury ludowej – ludzi, którzy z ogromną chęcią malują, rzeźbią… chcąc pozostawić coś po sobie. To ludzie starsi, skromni i unikający rozgłosu. Wszystkim im należą się słowa uznania za przybliżanie rodzimej kultury, lokalnej tradycji oraz rozwój sztuki ludowej, która występuje równolegle do sztuki kreowanej przez profesjonalistów".

Tak o "Święcie Łopołki" mówią pomysłodawcy i organizatorzy - członkowie Stowarzyszenia Folklorystycznego "ŁONIOWIACY"

Nazwa wydarzenia jest nieprzypadkowa, zaciągnięta została z przeszłości, kiedy to mieszkańców Łoniowej nazywano ”łopołcorzami”. W miejscowości tej na ówczesne czasy wiele osób zajmowało się masowym wytwarzaniem „łopołek”. „Łopołka„ był to pleciony, owalny kosz do przenoszenia i suszenia zbóż lub warzyw strąkowych. Trzymano także w niej małe dzieci, gdy zabierano je z sobą w pole. Dziś pewnie nieliczni mieszkańcy  Łoniowej pamiętają o ówczesnej tradycji. Przypuszczalnie niewiele takich przedmiotów znajduje się w dzisiejszych nowoczesnych gospodarstwach. Organizatorzy starają się dotrzeć do mieszkańców Łoniowej i odszukać ocalałe przedmioty. Impreza tego typu ma odtworzyć i przypomnieć tradycje oraz zachęcić inne miejscowości do odtwarzania zwyczajów i tradycji regionalnych. Widowisko to, wymaga zaangażowania się wielu osób, miejscowych organizacji do odtworzenia wizerunku zapomnianych zwyczajów oraz stworzenie możliwości udziału w nim każdemu mieszkańcowi Łoniowej. Realizacja tej imprezy stanowi istotną pomoc w wyposażeniu młodego pokolenia w pewne kwantum wiedzy o tradycji kulturowej własnego regionu. Pozwala na rozbudzanie zdolności twórczych, możliwości oraz wrażliwości artystycznej.

„Święto Łopołki” odbywa się na wolnym powietrzu w amfiteatrze w Łoniowej w ostatnią niedzielę czerwca. Stowarzyszenie „Łoniowiacy” proponuje barwny i ciekawy program artystyczny w którym zaprezentują się dziecięce i dorosłe zespołu folklorystyczne, kapele ludowe oraz profesjonalni wykonawcy. Nie mniej ciekawie zapowiada się impreza towarzysząca, czyli  Jarmark Sztuki Ludowej, podczas którego swoje wyroby prezentują twórcy ludowi z powiatu brzeskiego. Łoniową odwiedzają twórcy prezentujący malarstwo na szkle i płótnie, rzeźbę, tkactwo, plecionkarstwo, kowalstwo ludowe i artystyczne, garncarstwo.