Regionalny Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z okresem Wielkanocy

Regionalny Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z okresem Wielkanocy

Na  Konkurs prace indywidualne oraz zbiorowe należy dostarczyć w dniu 23 marca 2015 r., w godz. od 9:00 do 15:00 do Muzeum Etnograficznego w Tarnowie, ul. Krakowska 10. Jednocześnie przypominam, że Organizatorzy zapewniają miejsca wystawiennicze natomiast za ekspozycję swoich prac odpowiadają uczestnicy. 

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie do dnia 12 marca 2015 r. na adres: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ – Biuro Organizacyjne w Tarnowie, Rynek 16, 33-100 Tarnów czytelnie i dokładnie wypełnionych kart zgłoszeń, które stanowią nieodłączną część regulaminu Konkursu. 

 

Regulamin DO POBRANIA str 1, 2, 3, 4,
Pismo inormujące DO POBRANIA str 1,
Karta zgłoszenia- praca indywidualna DO POBRANIA str 1, 2,
Karta zgłoszenia- praca zbiorowa stoisko wielkanocne DO POBRANIA str 1, 2,
Karta zgłoszenia- praca zbiorowa stół wielkanocny DO POBRANIA str 1, 2.