Otwarcie publicznych bibliotek w Gminie Dębno.

Otwarcie publicznych bibliotek w Gminie Dębno.

Informujemy, że od 12 maja wszystkie biblioteki publiczne w naszej gminie zaczynają działanie na nowych zasadach.
Otwarcie tych placówek jest możliwe w związku z zarządzeniami władz centralnych, znoszącymi część ograniczeń.  Po uprzedniej konsultacji z Wójtem Gminy Dębno i zgodzie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku, Dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury postanowił o otwarciu bibliotek dla czytelników na specjalnych zasadach.
Biblioteka Publiczna w Dębnie, Biblioteka Publiczna w Łysej Górze, Biblioteka Publiczna w Maszkienicach, Biblioteka Publiczna w Sufczynie, Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce Uszewskiej od 12 maja będą otwarte w godzinach 8:00 – 16:00.
Zarówno pod względem zdrowotnym personelu, doposażenia w środki sanitarne i ochrony dla naszego personelu, biblioteki są do tego otwarcia gotowe. Przygotowaliśmy także specjalne miejsca na wypożyczenia książek oraz zwrotu.Ze względów na ograniczenia sanitarno-epidemiologiczne wprowadzamy jeszcze dodatkowe regulacje:
1. Ograniczenie wolnego dostępu do księgozbioru oraz innych przestrzeni.
2. Pracownicy wykonują swoją pracę przy odpowiednim zabezpieczeniu i zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, zaopatrzeni w rękawice jednorazowe, maski, przyłbice.
3. W bibliotece, w wydzielonym miejscu (do oddania i odbioru książki), będzie mógł przebywać tylko jeden czytelnik w maseczce lub innym zabezpieczeniu. Pozostali powinni czekać na zewnątrz w odległości przynajmniej 2 m od siebie.
4. W każdej placówce wyznaczono, zabezpieczono i odpowiednio oznaczono miejsce do kwarantanny oddawanych książek, która potrwa 10 dni.
5. W każdej filii umieszczone zostaną informacje o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przez czytelników oraz przerwach (co 2 godz. po 10 min) w celu zdezynfekowania pomieszczenia, w którym przebywają użytkownicy biblioteki (drzwi, klamek, pleksi i podłogi).
6. Prosimy o telefoniczne, lub drogą elektroniczną umawianie się w celu oddawania lub wypożyczania książek.
Polecamy katalog on-line https://www.debno-dck.sowwwa.pl/ z którego można wybrać tytuły książek.
7. Do odwołania nie ma możliwości korzystania z Internetu i czytelni.
Wierzymy, że stosując się do tych zaleceń i wspólnie dbając o bezpieczeństwo zdrowotne, już wkrótce, w pełni będziemy mogli wrócić do normalnego funkcjonowania naszych bibliotek.