Najpiekniejsza pisanka wielkanocna 2017

Najpiekniejsza pisanka wielkanocna 2017

Dnia 28 marca 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Jaworsku dokonano oceny prac zgłoszonych do konkursu.
Oceny dokonała Komisja Artystyczna w składzie:
1. Krystyna Gurgul
2. Izabela Wróbel
3. Karolina Woda

Na konkurs wpłynęły prace wykonane przez 81 uczestników z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Dębno.
Laureaci wyłonieni przez jury wzięli udział w gali finałowej, która odbyła się 31 marca 2017 r. o godzinie 9.00 w budynku PSP w Jaworsku.
Komisja po wnikliwej analizie regulaminu i obejrzeniu wszystkich prac podjęła decyzję o przyznaniu następujących  nagród:

W KATEGORII WIEKOWEJ –Przedszkola i klasy „0”
I m. Maksymilian Stoszko
– PP w Porąbce Uszewskiej
II m. Sebastian Dubiel - PSP w Jaworsku
III m. Krystian Bachulski  - NP „Mały Geniusz” w Sufczynie
Wyr. Natalia Gurgul PP w Porabce Uszewskiej
Wyr. Rafał Bączek – ZS w Łysej Górze


W KATEGORII WIEKOWEJ –SP klasy I-III
I m. Wiktoria Roczniak
– ZS w Woli Dębińskiej
II m. Karolina Duch – ZSP w Dębnie
III m. Milena Grzebieniarz - ZS w Woli Dębińskiej
Wyr. Krzysztof Pałucki – ZS w Porąbce Uszewskiej
Wyr. Wanessa Jakubas - ZSP w Dębnie

 

W KATEGORII WIEKOWEJ – SP klasy IV-VI
I m. Julia Kawa – ZS w woli Dębińskiej
II m. Natalia Bojdo – PSP w Łoniowej
III m. Aleksandra Michór – PSP w Niedźwiedzy
Wyr. Dominika Gliździńska – PSP w Niedźwiedzy


W KATEGORII WIEKOWEJ – Gimnazja
I m. Emilia Mleczko – ZS w Sufczynie
II m. Wiktoria Powroźnik – ZS w Woli Dębińskiej
III m. Oliwia Pierz – Zs w Woli Dębińskiej
Wyr. Weronika Baca – ZS w Łysej Górze
Wyr. Bożena Klimek – ZS w Sufczynie


Przedszkola i szkoły otrzymają dyplomy za udział w konkursie, laureaci nagrody książkowe ufundowane przez Dębińskie Centrum Kultury. Nauczyciele – opiekunowie otrzymają drobne upominki świąteczne wykonane przez społeczność szkolną PSP w Jaworsku.

GALERIA