Krakowiaczek

Krakowiaczek

Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego „Krakowiaczek” odbywa się w czerwcu w Amfiteatrze Letnim w Łoniowej. Jest to największa impreza folklorystyczna – w kategorii dziecięcej - odbywająca się w Małopolsce.

Przegląd swoim zasięgiem obejmuje regiony: Krakowiaków Wschodnich, Zachodnich, Pogórza Ciężkowickiego oraz pogranicza krakowsko - rzeszowskiego. Do wsi Łoniowa przyjeżdżają mali tancerze i muzycy, którzy pielęgnują najcenniejsze wartości i tradycje folkloru dziecięcego regionu krakowskiego. Występując pragną zainteresować inne dzieci tradycyjnym muzykowaniem, śpiewaniem i tańcem ludowym oraz zaszczepić w nich szacunek do kultury ludowej swojej małej ojczyzny. Występy poddawane są wnikliwej ocenie Komisji Artystycznej. Wymaga się, aby zespoły prezentowały programy oparte na folklorze regionu, z którego pochodzi zespół z muzyką.

Jest kilka kategorii zespołów, m.in.: zespoły prezentujące formy autentyczne, zespoły prezentujące formy opracowane artystycznie, kapele ludowe dziecięce. Komisja Artystyczna w wyniku oceny zaprezentowanych programów artystycznych przyznaje nagrody pieniężne oraz wyróżnienia. Laureat konkursu otrzymuje nominację do  udziału w Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce. Te barwne programy prezentowane przez zespoły dają możliwość niekonwencjonalnego spędzenia wolnego czasu dla wielu osób, czyli szerokiej i różnorodnej publiki. W Krakowiaczku bierze udział ok. 20 dziecięcych zespołów regionalnych i dziecięce kapele ludowe, blisko 600 wykonawców, którzy zostali wytypowani do występów przez instytucje kultury, szkoły, placówki kulturalno – oświatowe. Impreza jest interesującą rozrywką i ciekawą propozycją na spędzenie dnia. Impreza odbywa się w plenerze, więc można cieszyć się piękną pogodą, pooddychać świeżym powietrzem, spotkać bliskich, znajomych, porozmawiać, po prostu odpocząć i dobrze się bawić. Na zakończenie imprezy odbywa się zabawa taneczna na świeżym powietrzu.

Organizatorem tej imprezy jest: Małopolskie Centrum Kultury „SOKÓŁ” w Nowym Sączu – Biuro Organizacyjne w Tarnowie oraz Dębińskie Centrum Kultury.