IV Gminny Festiwal "EKO-GALA'2015"

IV Gminny Festiwal "EKO-GALA'2015"

20 kwietnia 2015 r. odbył się IV Gminny Festiwal Twórczości Ekologicznej pod hasłem „EKO-GALA 2015”, którego organizatorem był Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębnie oraz Dębińskie Centrum Kultury. W przeglądzie wzięły udział: Publiczne Przedszkole oraz oddział przedszkolny z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dębnie,  Niepubliczne Przedszkole „Mały Polski Geniusz” z Sufczyna, Publiczne Przedszkole im. Jana Pawła II z Woli Dębińskiej, Przedszkole Publiczne z Porąbki Uszewskiej, Przedszkole Publiczne z Łoniowej oraz oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Niedzwiedzy.

Celem przeglądu było propagowanie i upowszechnianie twórczości dziecięcej o tematyce ekologiczno – przyrodniczej, integracja młodych twórców, zwrócenie uwagi na rolę człowieka w kształtowaniu środowiska i jego związek z przyrodą.

GALERIA