INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA ZADANIE PN.: SCENA KULTURY, HISTORII, DZIEDZICTWA - ZAKUP MOBILNEJ SCENY PLENEROWEJ DLA DĘBIŃSKIEGO CENTRUM KULTURY W DNIU 10 GRUDNIA 2020r. W DĘBIŃSKIM CENTRUM KULTURY.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA ZADANIE PN.: SCENA KULTURY, HISTORII, DZIEDZICTWA - ZAKUP MOBILNEJ SCENY PLENEROWEJ DLA DĘBIŃSKIEGO CENTRUM KULTURY W DNIU 10 GRUDNIA 2020r. W DĘBIŃSKIM CENTRUM KULTURY.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA ZADANIE PN.: SCENA KULTURY, HISTORII, DZIEDZICTWA – ZAKUP MOBILNEJ SCENY PLENEROWEJ DLA DĘBIŃSKIEGO CENTRUM KULTURY W DNIU 10 GRUDNIA 2020r. W DĘBIŃSKIM CENTRUM KULTURY.

Do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert