II Gminny Przegląd Piosenki Angielskiej Przedszkolaków 2017

 II Gminny Przegląd Piosenki Angielskiej Przedszkolaków 2017

Dnia 24 lutego 2017 roku w Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi odbył się II Gminny Przegląd Piosenki Angielskiej Przedszkolaków. Organizatorami przeglądu byli Zespół Szkół w Sufczynie oraz Dębińskie Centrum Kultury w Jastwi. Honorowy patronat nad przeglądem objął Wójt Gminy Dębno- pan Wiesław Kozłowski. Koordynatorem przeglądu była pani Joanna Matras
W przeglądzie zaprezentowało się 10 grup z ośmiu placówek:  Przedszkole Publiczne w Łoniowej, oddziały przedszkolne z Zespołu Szkół w Sufczynie, Publiczne Przedszkole w Porąbce Uszewskiej, Niepubliczne Przedszkole „Mały Polski Geniusz” w Sufczynie, Niepubliczne Przedszkole "Złota Rybka" w Woli Dębińskiej, Publiczne Przedszkole w Woli Dębińskiej, oddział przedszkolny z  Publicznej Szkoły Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich oraz  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze
Uczestnicy zaprezentowali wesołe piosenki w języku angielskim a ich wykonaniu towarzyszyły taniec, ruch i barwne kostiumy.  Dzieci wykazały się nie lada odwagą podczas występów, które zachwyciły zebranych widzów i nagradzane były gromkimi brawami. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali nagrody ufundowane przez Dębińskie Centrum Kultury oraz Wójta Gminy Dębno, a także pamiątkowe dyplomy.  

GALERIA