Dożynki Wojewódzkie w Piwnicznej Zdroju

Dożynki Wojewódzkie w Piwnicznej Zdroju

Tegoroczne dożynki wojewódzkie odbyły się w Piwnicznej Zdroju. W tradycyjnych siedemnastych już dożynkach uczestniczył marszałek Marek Sowa. Gminę Dębno reprezentowało sołectwo Niedźwiedza wraz z sołtysem Markiem Łośko i  radnym gminy Januszem Malinowskim oraz licznej grupy mieszkańców Niedźwiedzy prezentując wieniec tradycyjny. Małopolskie Święto Plonów rozpoczęła msza św. pod przewodnictwem ordynariusza diecezji tarnowskiej bpa. Andrzeja Jeża w intencji rolników i ich rodzin. Po eucharystii barwny korowód składający się z wieńców dożynkowych, zespołów regionalnych udała się na stadion KS Ogniowo . Dożynkom towarzyszyły liczne prezentacje, stoiska twórców ludowych oraz degustacyjnych. Do konkursu zgłoszono 19 wieńców z tego 8 tradycyjnych i 11 nowoczesnych. W kategorii wieńca tradycyjnego zwyciężyła grupa wieńcowa z gminy Radłów i to oni będą reprezentować województwo na dożynkach prezydenckich w Spale. W kategorii wygrała grupa z gminy Radgoszcz powiat dąbrowski. Wyjazd grupy z Niedźwiedzy został umożliwiony dzięki pomocy Wójta Gminy Dębno oraz Dębińskiego Centrum Kultury.

GALERIA